Povedzte nám, čo Vás zaujíma…a my nájdeme pre Vás riešenie

 • Zase je tu koniec roka a vy máte plnú hlavu starostí s účtovnou závierkou?
 • Nechce sa Vám zaoberať zostavením daňového priznania a kalkulácie dane?
 • Audítori naliehajú, aby ste im predložili výpočet odloženej a splatnej dane? Zišla by sa Vám previerka čísel daňovým poradcom?
 • Nezostáva Vám popri podnikaní čas na sledovanie všetkých zmien v daniach?
 • Zvykli ste si po minulé roky zostaviť priznanie sami a teraz si už neveríte alebo nestíhate? Radšej by ste túto úlohu prenechali profesionálom?
 • Uskutočnili ste nové / neštandardné / komplexné transakcie, ktoré sú náročné na daňové posúdenie?
 • Nestíhate sledovať všetky Vaše povinnosti voči daňovému úradu?
 • Dosiahli ste príjem zo zahraničia a neviete ako zamedziť dvojitému zdaneniu v daňovom priznaní?

Naše služby

 • Kalkulácia dane pre účely auditu.
 • Zostavenie daňového priznania.
 • Kontrola Vami pripraveného daňového priznania.
 • Asistencia pri zostavení daňového priznania: limitovaná previerka účtovnej a daňovej dokumentácie.
 • Podpísanie a podanie daňového priznania na základe plnej moci.

Späť na zoznam služieb.