Povedzte nám, čo Vás zaujíma…a my nájdeme pre Vás riešenie

 • Nie ste si istí, či náklady, ktoré vynakladáte, sú daňovo uznateľné?
 • Sú Vaše náklady na hrane medzi osobnou spotrebou a podnikaním?
 • Máte náklady, ktoré sú vynakladané na dosiahnutie príjmov, ale príjmy ste ešte nedosiahli?
 • Rozmýšľate, ako sa daňová kontrola bude pozerať na náklady zdanlivo nesúvisiace s dosahovanými príjmami?
 • A čo náklady v spojitosti s financovaním Vášho podnikania (úrokové náklady)?
 • Viete vynaloženie nákladov dostatočne preukázať?
 • Fakturuje Vám spoločnosť zo skupiny rôzne poplatky s nejasným obsahom? Chýbajú Vám bližšie informácie a podklady?
 • Plnenie Vám bolo poskytnuté závislou osobou a nie ste si istí, či cena je primeraná?
 • Neplatia Vám odberatelia a uvažujete, ako sa daňovo vysporiadať s pohľadávkami po splatnosti? Tvoríte opravné položky k pohľadávkam?
 • Vynakladáte náklady na benefity zamestnancov a reklamu/marketing?
 • Chcete vedieť, či odpis goodwillu bude daňový?

Naše služby

 • Analýza/posúdenie/konzultácie/poradenstvo k daňovej uznateľnosti výdavkov podľa platných právnych predpisov.
 • Poradenstvo o best practice na trhu a sprostredkovanie skúsenosti z daňových kontrol (v generickej anonymizovanej forme).
 • Príprava podpornej dokumentácii na obhajobu výdavkov pred správcom dane pre prípad daňovej kontroly.

 Späť na zoznam služieb.