Ján je licencovaným daňovým poradcom a spoluzakladateľom AVENIAS Tax.

V oblasti daňového poradenstva pôsobí od roku 2003. Pred založením AVENIAS Tax pracoval jedenásť rokov ako konzultant a manažér v Big4 poradenskej spoločnosti (2004-2015). Pracoval aj pre stredne veľkú nemeckú spoločnosť ako asistent daňového poradcu v rokoch 2003 až 2004. Počas vysokoškolského štúdia pracoval na obchodnom oddelení Francúzskeho veľvyslanectva a v slovenskej tlačovej agentúre.

Ako daňový poradca poskytuje poradenstvo pre spoločnosti a jednotlivcov v oblasti dane z príjmov ako i v oblasti nepriamych daní a ciel.

Počas svojej profesionálnej kariéry poskytoval poradenstvo širokému okruhu klientov v otázkach dodržiavania daňových predpisov, daňového plánovania, transferového oceňovania či v otázkach štrukturovania investícii a predaja majetku.

VZDELANIE:

  • Univerzita Komenského, Právnická fakulta (Mgr.)
  • Univerzita Komenského, Fakulta managementu (Mgr.)
  • Universität Mannheim, Fakultät für Betriebswirtschaftslehre (študijný pobyt)
  • Lycée Camille Jullian, Bordeaux (baccalauréat général : mention bien)

ČLENSTVÁ:

  • Slovenská komora daňových poradcov (SKDP)
  • Metodicko-legislatívna komisia pre daň z príjmov FO SKDP

JAZYKY:

  • slovenský
  • anglický
  • nemecký
  • francúzsky

KONTAKT: