Michaela je licencovaným daňovým poradcom a spoluzakladateľom AVENIAS Tax.

Pred založením AVENIAS Tax pracovala jedenásť rokov (2004-2015) ako konzultant a manažér na daňovom a právnom oddelení v medzinárodnej (Big4) poradenskej spoločnosti. Počas štúdií Michaela pracovala v spoločnosti súkromného kapitálu na projekte investícií v oblasti zdravotníctva, v reťazci maloobchodu a veľkoobchodu s potravinami a banke.

S duálnou kvalifikáciou právnika a daňového poradcu Michaela efektívne rieši rôzne komplexné otázky, s ktorými sa klienti stretávajú. Má mnoho skúsenosti s plánovaním a realizáciou projektov v oblasti právneho a daňového štrukturovania transakcií, produktov, medzinárodného zdaňovania a transferového oceňovania. Často zastupuje klientov pri kontrolách zo strany štátnych inštitúcií. Poskytuje každodenné právne a daňové poradenstvo vrátane prípravy daňových priznaní v oblasti dane z príjmov, dane z pridanej hodnoty a miestnych daní. Venuje sa tiež prednáškovej a školiacej činnosti.

Michaela má rozsiahle skúsenosti s poskytovaním poradenstva pre klientov z odvetví ako obchod a služby vrátane regulovaných odvetví zahŕňajúcich finančné služby a investovanie, zdravotníctvo a farmaceutický priemysel, energetika a výroba.

VZDELANIE:

  • Právnické (titul Mgr.)
  • Ekonomické – špecializácia financie – (titul Ing.)
  • Študijné pobyty a semináre v zahraničí

ČLENSTVÁ

  • Slovenská komora daňových poradcov (SKDP)
  • Metodicko-legislatívna komisia pre daň z príjmov SKDP

JAZYKY

  • slovenský
  • anglický
  • nemecký (čiastočne)

KONTAKT: