Vytvorili sme AVENIAS, aby sme našim klientom poskytovali kvalitné poradenstvo s osobným prístupom.

AVENIAS vyjadruje dva podstatné princípy dôležité v našom podnikaní:

AVE znamená v latinčine pozdrav. Pozdrav symbolizuje osobný prístup.

AVENIR tiež znamená budúcnosť vo francúzštine (AVENIR – à venir „čo má prísť“). To vystihuje našu snahu myslieť dopredu.
Našim klientom preto poskytujeme komplexné poradenské služby.

AVENIAS je členom Corporate Tax Alliance logo