1.+Dan_kontr
2.+Trans_ocen
3.+Previe_zmluv
4.+DPPO
5.+DPFO
6.+DPH
7.+Vysl_zamest
8.+Dan_uzanteln
9.+Dan_optimaliz
10.+Dan_regist
11.+Dan_z_nehnut
12.+Podnik_kombin
13.+Cla
14.+Pravne_sluzb