Povedzte nám, čo Vás zaujíma…a my nájdeme pre Vás riešenie

  • Kúpili ste alebo predali ste nehnuteľnosť?
  • Zbúrali ste stavbu?
  • Plánujete výstavbu budovy a zaujíma Vás jej zaťaženie daňou z nehnuteľností v rôznych fázach výstavby?
  • Máte komerčnú budovu a v nej administratívne vstavby? Atypické tvary budov ako napr. pyramída, obrátená pyramída a pod.?

Naše služby

  • Príprava daňových priznaní k dani z nehnuteľností.
  • Príprava analýz a projekcií dane z nehnuteľností
  • Asistencia v sporoch so správcom dane.

Späť na zoznam služieb.