AVENIAS je poradenská skupina zameraná na poskytovanie poradenských služieb v oblasti daní a práva. Daňoví poradcovia a právnici AVENIAS pomáhajú klientom pri riešení rôznych situácií, s ktorými sa stretávajú vo svojom podnikaní ako aj v iných oblastiach života.

Názov AVENIAS vyjadruje dva podstatné princípy dôležité v našej profesii:

AVE znamená v latinčine pozdrav. Pozdrav symbolizuje osobný prístup.

AVENIR tiež znamená budúcnosť vo francúzštine (AVENIR – à venir „čo má prísť“). To vystihuje našu snahu myslieť dopredu.
Našim klientom preto poskytujeme komplexné poradenské služby.

AVENIAS spolupracuje s daňovými poradcami a právnikmi v Slovenskej republike ako aj v iných krajinách. Zakladatelia AVENIAS sú aktívnymi členmi medzinárodnej siete daňových konzultantov Corporate Tax Alliance:

V rámci AVENIAS v Slovenskej republike pôsobia a spolupracujú spoločnosti AVENIAS Tax, s.r.o., AVENIAS Tax Slovensko, s.r.o., AVENIAS Compliance, s.r.o. a A Law, s.r.o. advokátska kancelária. Tieto spoločnosti sú právne nezávislé a samostatné právnické osoby, ktoré sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky vrátane predpisov príslušných profesijných samosprávnych organizácií.