V skupine AVENIAS v Slovenskej republike pôsobia nasledovné spoločnosti:

 

AVENIAS Tax, s. r. o.

Sídlo: Prievozská 4D, 821 09 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 48 332 712
DIČ: 2120136964
IČ DPH: SK2120136964

Bankové spojenie: Tatra banka, a. s.

IBAN: SK58 1100 0000 0029 4801 1141

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 106652/B a v zozname daňových poradcov Slovenskej komory daňových poradcov, číslo osvedčenia 151/2015.

 

AVENIAS Tax Slovensko, s. r. o.

Sídlo: Prievozská 4D, 821 09 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 50 454 498
DIČ: 2120334260
Bankové spojenie: Tatra banka, a. s.

IBAN: SK65 1100 0000 0029 4202 6406

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 113399/B a v zozname daňových poradcov Slovenskej komory daňových poradcov, číslo osvedčenia 165/2016.

 

AVENIAS Compliance, s. r. o.

Sídlo: Prievozská 4D, 821 09 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 50 974 955
DIČ: 2120565029
Bankové spojenie: Tatra banka, a. s.

IBAN: SK42 1100 0000  0029 4204 3310

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 121604/B a v zozname daňových poradcov Slovenskej komory daňových poradcov, číslo osvedčenia 177/2017.

 

A Law, s. r. o., advokátska kancelária

Sídlo: Prievozská 4D, 821 09 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 52 078 451
DIČ: 2120880113
Bankové spojenie: Tatra banka, a. s.

IBAN: SK40 1100 0000  0029 49062848

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 132702/B. Advokátska kancelária A Law, s. r. o.  poskytuje právne služby na základe oprávnenia jej konateľa – advokáta:

  • Miroslav Kober, advokát vykonávajúci advokáciu na základe zápisu do zoznamu advokátov vedeného Slovenskou advokátskou komorou pod č. 7515, akademický titul: JUDr., udelený v Slovenskej republike.

 

Vyššie vymenované spoločnosti sú právne nezávislé a samostatné právnické osoby, ktoré sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky vrátane predpisov príslušných profesijných samosprávnych organizácií.