Naše služby

Príklady našich služieb pre sektor bankovníctva a ostatných finančných služieb zahŕňajú nasledovné

 • Priebežné daňové poradenstvo pre subjekty finančného trhu: banky, stavebné sporiteľne, nebankoví poskytovatelia úverov, leasingové spoločnosti, inkasné kancelárie či faktoringové spoločnosti.
 • Príprava dokumentácie o transferovom oceňovaní.
 • Príprava daňových priznaní k dani z príjmov právnických osôb.
 • Poradenstvo v oblasti DPH: analýza možností pre oslobodenie služieb od DPH.
 • Daňové poradenstvo pri kúpe a predaji pohľadávok.
 • Obhajoba pri daňových kontrolách a v nadväzujúcich konaniach.
 • Poradenstvo v otázkach zdaňovania zamestnaneckých benefitov.
 • Previerka daňových aspektov pri uvádzaní nových produktov.
 • Poradenstvo pri obchodovaní s cennými papiermi.

Klienti

 • Banky vrátane pobočiek zahraničných bánk.
 • Stavebné sporiteľne.
 • Poskytovatelia spotrebiteľských úverov.
 • Leasingové spoločnosti.
 • Inkasné kancelárie a spoločnosti zaoberajúce sa správou pohľadávok.
 • Faktoringové spoločnosti.
 • Obchodníci s cennými papiermi.
 • Burzy, clearingové centrá, depozitári, platobné inštitúcie a kartové spoločnosti.

Späť na zoznam odvetví.