Povedzte nám, čo vás zaujíma…a my nájdeme pre vás riešenie

  • Založili ste si firmu a potrebujete získať dobrovoľnú DPH registráciu?
  • Neviete, aké podklady treba pripraviť na predloženie daňovému úradu za účelom získania daňovej registrácie?
  • Zamestnali ste ľudí a riešite, akým inštitúciám to oznámiť a kde sa registrovať?
  • Začali ste ako zahraničná osoba podnikať na Slovensku a rozmýšľate, aké registračné povinnosti vám vznikajú?
  • Zapájate sa do obchodu s tretími krajinami a potrebujete číslo EORI pre kontakt s colnou správou?
  • Plánujete obchodovať s tovarom, ktorý podlieha spotrebnej dani (napr. alkohol, tabak, minerálne oleje, elektrina, uhlie, zemný plyn), a potrebujete vyriešiť súvisiace daňové registrácie?

Naše služby

  • Príprava podkladov a kompletného spisu k daňovej registrácii, vyplnenie potrebných formulárov.
  • Previerka podkladov, resp. kompletného spisu k registrácii pripravených klientom.
  • Asistencia, zastupovanie v konaní vo veci žiadosti o registráciu pred príslušným daňovým alebo colným úradom.

Späť na zoznam služieb daňového poradenstva.