Povedzte nám, čo vás zaujíma…a my nájdeme pre vás riešenie

  • Máte viacero firiem, ktorých fungovanie chcete zefektívniť?
  • Chcete odčleniť časť podniku?
  • Plánujete vstup investora do vášho podnikania?
  • Uvažujete o reorganizácii podnikateľskej štruktúry s cieľom znížiť riziká, resp. eliminovať ohrozenie vašich kľúčových aktív (napr. nehnuteľností, práv duševného vlastníctva)?

Naše služby

  • Analýza daňových dopadov, možných scenárov reorganizácie.
  • Formulácia odporúčaní s cieľom dosiahnuť optimálnu daňovú štruktúru.
  • Zastupovanie pri rokovaní s druhou stranou transakcie pri M&A projektoch.

Späť na zoznam služieb daňového poradenstva.