Naše služby

Príklady našich služieb pre sektor poisťovníctva a fondov zahŕňajú nasledovné:

 • Priebežné daňové poradenstvo pre subjekty poistného trhu a správcovské spoločnosti.
 • Príprava dokumentácie o transferovom oceňovaní.
 • Príprava daňových priznaní k dani z príjmov právnických osôb.
 • Poradenstvo v oblasti DPH: analýza možností pre oslobodenie služieb od DPH.
 • Obhajoba pri daňových kontrolách a v nadväzujúcich konaniach.
 • Poradenstvo v otázkach zdaňovania zamestnaneckých benefitov.
 • Previerka daňových aspektov pri uvádzaní nových produktov.
 • Poradenstvo pri podnikových kombináciách: prevod poistného kmeňa, predaj podniku, zlúčenie poisťovní a iné.
 • Poradenstvo pri obchodovaní s cennými papiermi.

Klienti

 • Poisťovne vrátane pobočiek zahraničných poisťovní.
 • Finanční sprostredkovatelia. Poistní agenti.
 • Správcovské spoločnosti.
 • Doplnkové dôchodkové sporiteľne (DDS).
 • Dôchodkové správcovské spoločnosti (DSS).

Späť na zoznam odvetví.