Naše služby

Príklady našich služieb pre sektor farmácie a zdravotníctva zahŕňajú nasledovné:

  • Priebežné daňové poradenstvo pre farmaceutické firmy, lekárne, poskytovateľov zdravotnej starostlivosti.
  • Analýzy zmien právnych predpisov a asistencia pri ich implementácii v podnikových procesoch.
  • Príprava daňových priznaní k dani z príjmov právnických osôb.
  • Poradenstvo v oblasti DPH.
  • Obhajoba pri daňových kontrolách a v nadväzujúcich konaniach.
  • Poradenstvo v otázkach zdaňovania zamestnaneckých benefitov.

Klienti

  • Farmaceutické spoločnosti: výrobné a distribučné organizácie.
  • Prevádzkovatelia lekární.
  • Prevádzkovatelia zariadení zdravotnej starostlivosti / záchrannej zdravotnej služby.

Späť na zoznam odvetví.