Povedzte nám, čo vás zaujíma…a my nájdeme pre vás riešenie

 • Uzatvárate zmluvu so zahraničným obchodným partnerom?
 • Budete platiť za služby do zahraničia?
 • Beriete si úver zo zahraničia?
 • Prenajímate si lietadlo alebo iné zariadenie zo zahraničia? Alebo opačne?
 • A čo licencie od zahraničných spoločností? Objednali ste si softvér zo zahraničia?
 • Platíte za softvérové alebo iné licencie do zahraničia?
 • Poskytujete služby zahraničným zákazníkom?
 • Ste si vedomí svojej povinnosti vybrať a odviesť zrážkovú daň a oznamovať jej vybratie na daňový úrad?

Naše služby

 • Preveríme zmluvu pred tým, ako ju podpíšete.
 • Upozorníme vás na riziká.
 • Navrhneme úpravu zmluvy, ak je to vhodné.
 • V prípade potreby vysvetlíme riziká a navrhované úpravy aj vášmu obchodnému partnerovi a centrále vašej spoločnosti.

Späť na zoznam služieb daňového poradenstva.