Naše služby

Príklad našich služieb pre sektor nehnuteľností a stavebníctva zahŕňajú nasledovné:

 • Nastavenie optimálnej daňovej štruktúry pri výstavbe, akvizícii, prevádzke a predaji nehnuteľností.
 • Daňové poradenstvo pri nastavení financovania.
 • Daňové poradenstvo pri podnikových kombináciách.
 • Asistencia pri príprave všetkých typov daňových priznaní.
 • Previerky zmluvnej dokumentácie, napr. kúpnych zmlúv, zmlúv o dielo, nájomných zmlúv.
 • Poradenstvo pri vyvolaných investíciách uskutočnených vo verejnom záujme.

Klienti

 • Developerské a investičné spoločnosti.
 • Stavebné spoločnosti.
 • Prevádzkovatelia nehnuteľností, napr. hotelov, čerpacích staníc, administratívnych budov, stavieb pre maloobchod a veľkoobchod, skladov či výrobných priestorov.
 • Vlastníci nehnuteľností.
 • Fyzické a právnické osoby, ktoré nadobúdajú, prevádzajú či prenajímajú nehnuteľnosti.

Späť na zoznam odvetví.