Naše služby

Príklady našich služieb pre sektor energetiky a životného prostredia zahŕňajú nasledovné:

  • Priebežné daňové poradenstvo pre výrobcov, obchodníkov a distribútorov energií: elektrina, plyn, teplo, uhlie.
  • Špecifické daňové poradenstvo pre obnoviteľné zdroje energie: vodné, solárne, veterné či bioplynové elektrárne – okrem iného v aspektoch DPH a spotrebných daní.
  • Analýzy v oblasti transferového oceňovania.
  • Obhajoba pri daňových kontrolách a v nadväzujúcich konaniach.

Klienti

  • Výrobcovia, distribútori, obchodníci s energiami.
  • Prevádzkovatelia obnoviteľných zdrojov.
  • Výrobné spoločnosti s vlastnými zariadeniami pre výrobu energie.
  • Spoločnosti pôsobiace v oblasti odpadového hospodárstva: napr. prevádzkovatelia skládok.

Späť na zoznam odvetví.