Naše služby

Príklady našich služieb pre automobilový / strojársky priemysel zahŕňajú nasledovné:

  • Príprava dokumentácie o transferovom oceňovaní.
  • Príprava daňových priznaní k dani z príjmov právnických osôb.
  • Daňové a colné poradenstvo pri nastavení efektívnej štruktúry dodávateľského reťazca.
  • DPH poradenstvo pri cezhraničných dodávkach tovaru.
  • Obhajoba pri daňových kontrolách a v nadväzujúcich konaniach.
  • Poradenstvo v otázkach zdaňovania zamestnaneckých benefitov.
  • Poradenstvo pri posúdení daňovej uznateľnosti výrobného odpadu a obsoletných zásob.

Klienti

  • Výrobné spoločnosti.
  • Predajné a distribučné organizácie priemyselných koncernov.

Späť na zoznam odvetví.