Naše služby

Príklady našich služieb pre sektor maloobchodu a rýchloobrátkového tovaru (FMCG) zahŕňajú nasledovné:

  • Príprava dokumentácie o transferovom oceňovaní.
  • Príprava daňových priznaní k dani z príjmov právnických osôb.
  • DPH poradenstvo pri cezhraničných dodávkach tovaru.
  • Obhajoba pri daňových kontrolách a v nadväzujúcich konaniach.
  • Poradenstvo v otázkach zdaňovania zamestnaneckých benefitov.
  • Poradenstvo pri posúdení daňovej uznateľnosti obsoletných zásob a stratného v maloobchode.

Klienti

  • Maloobchodné reťazce s rôznym zameraním: potraviny, drogéria, stavebniny, nábytok.
  • Distribučné organizácie koncernov pôsobiacich v oblasti FMCG: potraviny, kozmetika, čistiace prostriedky a iné.

Späť na zoznam odvetví.