Naše služby

Ponúkame kompletné portfólio služieb daňového poradenstva pre vybraných klientov pôsobiacich v sektore profesionálnych služieb. Za určitých okolností sme pripravení poskytnúť asistenciu aj kolegom – daňovým poradcom a právnikom pri špecifických projektoch. V takýchto prípadoch vo všeobecnosti pracujeme v úzadí, aby sme podporili klienta ako hlavného poradcu: venujeme sa naplno a výlučne technickej práci

Klienti

  • IT spoločnosti.
  • Poradenské spoločnosti.
  • Právnické kancelárie.
  • Daňoví poradcovia.
  • Audítorské spoločnosti a účtovné kancelárie.
  • M&A poradenské kancelárie a investičné banky.

Späť na zoznam odvetví.