Povedzte nám, čo vás zaujíma…a my nájdeme pre vás riešenie

 • Zdá sa vám, že platíte príliš vysoké dane, odvody, príp. iné poplatky či clá? Čo tak pozrieť sa, či ich máte správne vypočítané?
 • Hrozí vám prepadnutie daňovej straty?
 • Platíte dane, hoci vám neplynú reálne príjmy, napr. z dôvodu insolventnosti zákazníkov?
 • Plánujete investičný projekt a zaujímate sa o úľavy?
 • Zaujímate sa o optimalizáciu domácich a cezhraničných transakcií z hľadiska zrážkovej dane, dane z príjmov, príp. nepriamych daní?
 • Projektujete výstavbu budovy a zvažujete jej optimálnu konštrukciu z hľadiska dane z nehnuteľností?
 • Hľadáte optimálne nastavenie výplaty príjmov z pohľadu odvodov?
 • Chcete zjednodušiť/zefektívniť administratívne postupy a podnikové procesy spojené s manažovaním daňových záležitosti?

Naše služby

 • Tax health check – previerka daňovej pozície spoločnosti.
 • Previerka procesov spojených s plnením daňových povinností.
 • Previerka odvodového zaťaženia a príležitostí na úspory.
 • Previerka pôdorysu a plánov stavieb z hľadiska dane z nehnuteľnosti.
 • DPH previerka, VAT health check.
 • Návrhy riešení pre efektívne usporiadanie daňových záležitostí (identifikácia voliteľných úprav základu dane za účelom minimalizácie prepadnutia daňových strát a minimalizácie základu dane).

Späť na zoznam služieb daňového poradenstva.