Miroslav je advokátom zapísaným v zozname vedenom Slovenskou advokátskou komorou.

Pred založením advokátskej kancelárie A Law, s. r. o. v roku 2018 pracoval viac ako šesť rokov ako senior konzultant v Big 4 poradenskej spoločnosti (2012-2018). Počas vysokoškolského štúdia pracoval pre advokátsku kanceláriu pôsobiacu na Slovensku aj v Českej republike. V roku 2014 úspešne absolvoval skúšku na Úrade na ochranu osobných údajov SR na výkon funkcie zodpovednej osoby.

Miroslav má skúsenosti z komplexných projektov so zameraním na ochranu osobných údajov, právo obchodných spoločností, pracovnoprávne aspekty a M&A.

Počas svojej kariéry poskytoval poradenstvo širokému okruhu klientov, a to od súkromného sektoru až po orgány verejnej správy, vrátane školiacej činnosti.

VZDELANIE:

  • Univerzita Komenského, Právnická fakulta (JUDr.)
  • British Law Centre (1-ročný študijný kurz)

ČLENSTVÁ:

  • Slovenská advokátska komora (SAK)

JAZYKY:

  • slovenský
  • anglický

KONTAKT:

  • Tel.: +421 915 758 959
  • Email: miroslav.kober (at) avenias.com
  • Miroslav na LinkedIn