Povedzte nám, čo vás zaujíma…a my nájdeme pre vás riešenie

  • Nepodarilo sa vám obhájiť vašu situáciu pri daňovej kontrole?
  • Zaujímate sa o to, či a ako je možné obhajovať váš názor na súde?
  • Obávate sa možných následkov takejto daňovej kontroly?

Naše služby

  • Analýza rozhodnutí finančnej správy a možnosti podať proti rozhodnutiu žalobu.
  • Príprava žaloby.
  • Zastupovanie v konaní pred súdom (správne súdnictvo).
  • Príprava kasačnej sťažnosti proti rozhodnutiu krajského súdu o žalobe.
  • Zastupovanie v konaní o kasačnej sťažnosti.
  • Zastupovanie v prípadných súvisiacich konaniach vedených orgánmi činnými v trestnom konaní.

Späť na zoznam právnych služieb.