Povedzte nám, čo vás zaujíma…a my nájdeme pre vás riešenie

 • Zahŕňa vaša činnosť spracovanie osobných údajov fyzických osôb?
 • Radi by ste oslovili vašich zákazníkov priamo, ale obávate sa možných rizík z pohľadu ochrany osobných údajov?
 • Uskutočňujete prenos osobných údajov mimo EÚ?
 • Potrebujete preškoliť vašich zamestnancov ohľadne povinností v oblasti ochrany osobných údajov?
 • Vznikla vám povinnosť určiť zodpovednú osobu a hľadáte osobu spôsobilú plniť jej úlohy?

Naše služby

 • Konzultácie v oblasti ochrany osobných údajov.
 • Výkon funkcie zodpovednej osoby.
 • Školenie osôb poverených spracúvaním osobných údajov.
 • Asistencia pri implementácii požiadaviek GDPR, príprave a aktualizácii dokumentácie v oblasti ochrany osobných údajov.
 • Audit súladu aktuálneho stavu ochrany osobných údajov v spoločnosti s príslušnou legislatívou („Data ProtectionHealthCheck”).
 • Testy proporcionality / balančné testy.
 • Asistencia pri posúdení vplyvu na ochranu údajov (DPIA).

Späť na zoznam právnych služieb.