Povedzte nám, čo vás zaujíma…a my nájdeme pre vás riešenie

  • Uvažujete o reorganizácii podnikateľskej štruktúry s cieľom znížiť riziká, resp. eliminovať ohrozenie vašich kľúčových aktív?
  • Chcete previesť alebo nadobudnúť podnik alebo časť podniku, obchodný podiel, akcie alebo jednotlivý majetok spoločnosti?
  • Plánujete vstup do podnikania tretieho subjektu alebo vstup investora do vášho podnikania?

Naše služby

  • Analýza právnych dôsledkov a rizík spojených s jednotlivými scenármi reorganizácie.
  • Odporúčania pre optimálnu reorganizáciu spoločnosti a výber najvhodnejšieho spôsob uskutočnenia transakcie.
  • Vyhodnotenie povinnosti oznamovať transakciu protimonopolnému úradu a prednotifikačné kontakty s úradom v procese prípravy transakcie.
  • Vykonanie auditu (duediligence) predmetu zamýšľanej transakcie s využitím právnej a daňovej expertízy.
  • Zastupovanie pri rokovaniach s druhou stranou transakcie pri M&A projektoch.
  • Príprava dokumentácie a projektové vedenie implementácie zvoleného scenára podnikovej kombinácie alebo transakcie.

Späť na zoznam právnych služieb.