Povedzte nám, čo vás zaujíma…a my nájdeme pre vás riešenie

 • Máte pochybnosti o kondícii spoločnosti v oblasti súladu s pracovnoprávnou legislatívou?
 • Plánujete predaj podniku alebo inej jednotky, s ktorou sú spojení zamestnanci?
 • Monitorujete svojich zamestnancov pri plnení ich pracovných povinností?
 • Hľadáte spôsob ako zamestnať príslušníka krajiny mimo EÚ?

Naše služby

 • Asistencia od procesu predzmluvných vzťahov, cez vznik pracovného pomeru, zmeny dohodnutých pracovných podmienok až po skončenie pracovného pomeru.
 • Vykonanie hodnotenia súladu spoločnosti s právnymi predpismi z oblasti pracovného práva („Labour Law HealthCheck”).
 • Konzultácie v otázkach monitorovania zamestnancov.
 • Poradenstvo pri prevode zamestnancov v rámci prevodu hospodárskej jednotky alebo zániku zamestnávateľa.
 • Poradenstvo v otázkach využitia dočasného pridelenia zamestnanca.
 • Príprava a revízia vnútorných pracovnoprávnych predpisov (smerníc, poriadkov).
 • Asistencia so zamestnávaním štátnych príslušníkov tretích krajín, vrátane asistencie so získaním potrebných víz, povolení na pobyt a zastupovaním pred príslušnými orgánmi.

 

Späť na zoznam právnych služieb.