Povedzte nám, čo vás zaujíma…a my nájdeme pre vás riešenie

  • Máte pochybnosti, či je marketingová komunikácia týkajúca sa vašich liekov v súlade so zákonom?
  • Riešite zmluvné vzťahy v oblasti distribúcie liekov?
  • Spolupracujete so zdravotníckymi pracovníkmi / poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti?
  • Chcete uviesť na trh nový farmaceutický výrobok?

Naše služby

  • Právna analýza plánov marketingových kampaní.
  • Riešenie právnych otázok pri nastavení distribučných modelov, príprava a revízia zmlúv o distribúcií liekov a zdravotníckych pomôcok.
  • Poradenstvo ohľadne právnych aspektov spolupráce so zdravotníckymi pracovníkmi / poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti.
  • Právne poradenstvo v súvislosti s podmienkami uvádzania liekov na trh.

 

Späť na zoznam právnych služieb.