AVENIAS Tax & Legal poskytuje služby oprávnenej osoby v zmysle požiadaviek zákona o registri partnerov verejného sektora.

Pre subjekty, ktoré sú partnerom verejného sektora, zabezpečujeme plnenie všetkých zákonných úloh oprávnenej osoby vrátane nasledovných služieb:

  • Posudzovanie splnenia povinností na zápis partnera verejného sektora alebo na vykonanie mimoriadneho overenia identifikácie konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora.
  • Identifikácia a overenie identifikácie konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora.
  • Zápis partnera do registra partnerov verejného sektora (RPVS). Výmaz partnera z RPVS. Zápis zmien zapísaných údajov v RPVS.
  • Plnenie ďalších úloh oprávnenej osoby pre partnera verejného sektora podľa zákona o registri partnerov verejného registra.

Späť na hlavné oblasti zamerania.