Povedzte nám, čo vás zaujíma…a my nájdeme pre vás riešenie

  • Má vaša spoločnosť obchodné vzťahy so spriaznenými osobami?
  • Sú ceny v týchto vzťahoch také – alebo porovnateľné s cenami, ako by ste si dohodli s nezávislými subjektmi?
  • Máte dokumentáciu k transferovým cenám („TP dokumentácia“), ako vyžaduje daňová legislatíva?
  • Viete, že na jej predloženie máte iba 15 dní od doručenia výzvy daňového úradu?

Naše služby

  • Príprava TP dokumentácie.
  • Lokalizácia TP dokumentácie pripravenej v zahraničí.
  • Previerka dokumentácie.
  • Analýza nastavenia transferových cien.

Späť na zoznam služieb daňového poradenstva.