Povedzte nám, čo vás zaujíma…a my nájdeme pre vás riešenie

 • Dostali ste oznámenie o začatí daňovej kontroly a zamýšľate sa nad tým, ako sa pripraviť?
 • Neviete ako odpovedať na výzvu daňového úradu?
 • Žiada od vás správca dane citlivé (dôverné) doklady?
 • Dostali ste dlhé a nezrozumiteľné rozhodnutie orgánu daňovej správy?
 • Neviete ako sa brániť proti dodatočne dorubenej dani, odmietnutiu nadmerného odpočtu alebo predbežnému opatreniu?
 • Triafajú otázky daňového úradu do čierneho / na vaše citlivé miesto?

Naše služby

 • Zastupovanie pri daňovej kontrole.
 • Priebežná komunikácia s kontrolórmi daňového úradu.
 • Analýza požiadaviek daňového úradu a formulácia odporúčaní pre ďalší postup klienta.
 • Kontrola predkladaných dokladov – early warning a poukázanie na riziká.
 • Príprava odpovedí na výzvy, príprava žiadostí o predlženie lehôt, príprava sťažností.
 • Manažment časového priebehu daňovej kontroly.
 • Vyjadrenie k protokolu z daňovej kontroly
 • Príprava odvolania a ostatných opravných prostriedkov vrátane žaloby.

Späť na zoznam služieb daňového poradenstva.