Povedzte nám, čo vás zaujíma…a my nájdeme pre vás riešenie

 • Dovážate tovar z tretích krajín alebo sa ho len chystáte dovážať? Ide o materiál na ďalšie spracovanie alebo výrobné technológie?
 • Vyvážate tovar? Čo ak vám ho zákazník z tretej krajiny vráti (napr. pre účely opravy)? Viete, či musíte zaplatiť dovozné clo?
 • Dočasne dovážate alebo dočasne vyvážate tovar?
 • Máte pochybnosti o správnej colnej klasifikácii výrobku?
 • Neviete ako pristúpiť k určeniu colnej hodnoty a ako jej výška môže ovplyvniť iné dane (DPH, daň z príjmov)?
 • Máte záujem o zjednodušenie colných formalít?

Naše služby

 • Konzultačné služby vo všetkých relevantných colných disciplínach: colná valuácia, colné zatrieďovanie, colné režimy, administratívne postupy, úľavy, colná optimalizácia.
 • Analýza colných režimov a odporúčanie vhodného obchodného modelu.
 • Asistencia pri získaní osvedčenia schváleného hospodárskeho subjektu (SHS).
 • Asistencia pri získaní čísla EORI.
 • Asistencia v colných sporoch.

Späť na zoznam služieb daňového poradenstva.