Povedzte nám, čo vás zaujíma…a my nájdeme pre vás riešenie

 • Vysielate svojich zamestnancov na prácu do zahraničia? Uvažujete, aké to bude mať dôsledky pre vás a pre nich?
 • Prichádzajú zahraniční zamestnanci zo skupiny pracovať ku vám na Slovensko? Dočasne alebo na dlhšie obdobie?
 • Budete v súvislosti s vyslaním znášať a/alebo refakturovať nejaké náklady?
 • A čo cestovné náhrady?
 • Riešite v súvislosti s vysielaním zamestnancov zdravotné a sociálne poistenie?
 • Uvažujete, či bude potrebné upraviť pracovnú zmluvu zamestnanca? Kladiete si otázku, ako vyslanie zamestnanca ovplyvní Váš pracovnoprávny vzťah?

Naše služby

 • Daňové poradenstvo pri štruktúrach vyslania zamestnancov.
 • Právne poradenstvo pri štruktúrach vyslania zamestnancov.
 • Registrácia na zdravotné a sociálne poistenie.
 • Previerka/príprava zmluvnej dokumentácie.
 • Riešenie otázok so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami.
 • Príprava žiadostí o potvrdenia na účely sociálneho a zdravotného poistenia (vydanie osvedčenia A1).

Späť na zoznam služieb daňového poradenstva.