Ján je spoluzakladateľom poradenskej skupiny AVENIAS.

V oblasti poradenských služieb pôsobí od roku 2003. Pred založením AVENIAS pracoval jedenásť rokov ako konzultant a manažér v Big4 poradenskej spoločnosti (2004-2015). V rokoch 2003 až 2004 pracoval pre stredne veľkú poradenskú spoločnosť s nemeckým kapitálom. Počas vysokoškolského štúdia pracoval na obchodnom oddelení Francúzskeho veľvyslanectva a v slovenskej tlačovej agentúre.

Ján poskytoval poradenstvo širokému okruhu klientov v otázkach dodržiavania právnych predpisov, daňového plánovania, transferového oceňovania či v otázkach štrukturovania investícii a predaja majetku.

VZDELANIE:

 • Univerzita Komenského, Právnická fakulta (Mgr.)
 • Univerzita Komenského, Fakulta managementu (Mgr.)
 • Universität Mannheim, Fakultät für Betriebswirtschaftslehre (študijný pobyt)
 • Lycée Camille Jullian, Bordeaux (baccalauréat général: mention bien)

JAZYKY:

 • slovenský
 • anglický
 • nemecký
 • francúzsky

KONTAKT:

 • Tel.: www.calendly.com/jan-vajcik
 • Email: jan.vajcik (at) avenias.com
 • Ján na LinkedIn