Povedzte nám, čo vás zaujíma…a my nájdeme pre vás riešenie

 • Rozmýšľate nad tým, ktorá forma spoločnosti je najvhodnejšia pre vaše podnikanie?
 • Budete podnikať so spoločníkmi a radi by ste si vzájomne upravili vzťahy?
 • Zaujímajú vás dostupné spôsoby distribúcie zisku spoločnosti?

Naše služby

 • Zakladanie obchodných spoločností a organizačných zložiek.
 • Posudzovanie obchodných zmlúv.
 • Identifikácia konečného užívateľa výhod spoločnosti a jeho zápis do obchodného registra.
 • Zmluvná úprava výkonu funkcie štatutárneho orgánu spoločnosti a vzťahu medzi spoločníkmi / akcionármi spoločnosti.
 • Posudzovanie, či je spoločnosť z právneho hľadiska v úpadku alebo jej úpadok hrozí a návrh opatrení na ich prekonanie.
 • Asistencia so zvýšením alebo znížením základného imania a tvorbou kapitálového fondu z príspevkov.
 • Zastupovanie spoločníka / akcionára na valnom zhromaždení alebo vedenie valného zhromaždenia.
 • Asistencia s likvidáciou spoločnosti, vrátane výkonu funkcie likvidátora.
 • Zápis akýchkoľvek zmien v údajoch zapísaných o spoločnosti alebo organizačnej zložke v obchodnom registri a príprava súvisiacej dokumentácie.

 

Späť na zoznam právnych služieb.